Installation av Syriska på Windows XP

System krav

Du behöver installera följande saker:
1. Meltho openType Fonts som kan laddas ner här:
Windows XP (auto installation) | Windows XP (zip-fil) | Linux

2. Syrisk tangentbord (görs i kontrollpanelen efter installationen)

Microsoft produkter

För att börja arbeta med Meltho Syriac Fonts, måste du först installera Microsoft produkter som stödjer syriska under Windows XP. Följande produkter stödjer syriska: 1.Office XP. 2.Internet Exporer 6.0 eller senare.

Installation

1. Installation av Meltho Fonts
Dubbel klicka på Meltho.msi och följ anvisningarna.

Om du inte kan köra Meltho.msi, kan du extrahera filerna manuellt från Meltho.zip. Font filerna går till font katalogen. För Meltho.dot, se section 2.2 nedan. Användarhand boken bör gå till en ny katalog som kalls för C:\Program Files\Meltho så att den kan bli åtkommen från Meltho.dot.

När du är klar starta om datorn.

2. Ställ in din mjukvara så att du kan börja använda syriska 2.1 Att göra syriska tillgängligt under Windows XP.

Klick på start | kontrollpanelen.
bild 1, var du börjar din installation
bild 1

Klicka på datum, tid, språk, och nationella inställningar.
bild 2, Klicka på datum, tid, språk, och nationella inställningar
bild 2

Klicka på nationella inställningar och språkinställningar.
bild 3, Klicka på nationella inställningar och språkinställningar. bild 3


Klicka på språk fliken, kryssa för båda kryss rutorna, klicka sedan på information.
bild 4, Klicka på språk fliken, kryssa för båda kryss rutorna
bild 4

Klicka på Lägg till.
bild 5, Klicka på på Lägg till.
bild 5

Välj syriska från Inmatningssråks fältet.
bild 6, Välj syriska från Inmatningssråks fältet.
bild 6

Tangentbordslayout/IME: välj antingen syriska 101 (om du vill ha ett Syriskt tangentbord likt Arabiskt tangentbord), eller Syrisk fonetik (om du vill ha fonetiks tangentbord). Klicka på Ok. (Om du vill installera båda tangentbordslayouten, Klicka på Lägg till igen och upprepa detta steg.)

När du är klar klicka på OK två ggr för att avsluta inställningarna.

2.2 Att tillgängliggöra syriska i Word XP.

Du måste ha Word XP skivan eller Office XP skivan för att utföra detta steg.

Se till att ha Office XP är installerad. Klicka på Start | Alla program | Microsoft Office verktyg | Microsoft Office XP språkinställningar. Under tillgängliga språk, välj Syriska, klicka på lägg till och sedan klicka på OK.

I Meltho paketet finns det också menyer och makron som hjälper dig att skriva Syriska i Word. Dessa är i en fil som heter Meltho.dot som finns i C:\Program Files\Meltho (om du har utfört installationen i steg 1.2 ovan). Om du vill använda dessa menyer i alla dina Word dokument (rekommenderas), måste du kopiera Meltho.dot filen till katalogen C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup.

Du bör kunna använda Syriska i Word, Access, Excel, PowerPoint och Publisher. Du kommer att kunna använda Syriska i Internet Explorer för Webb sidor, och Outlook Express för att sända e-post på syriska.